Strona wykorzystuje pliki cookiesW ramach witryny naszeluzyce.pl stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej: Polityka prywatności!

Sidebar

27
Pt, Lis

Typography

Obecnie na rynku polskim działa 14 OFE - Otwartych Funduszy Emerytalnych. Wybór OFE jest obowiązkowe dla wszystkich osób urodzonych po 31 grudnia 1968 r. Każdy zatrudniony, czyli osoba pracująca, ma obowiązek wybrać samodzielnie jeden fundusz emerytalny lub zostanie wylosowana do OFE, do którego trafiać będzie część obowiązkowej składki emerytalnej (7, 3%), czyli część naszego wynagrodzenia.

Co zrobić, gdy zostałeś wylosowany do OFE lub jeżeli nie jesteś zadowolony z wyników OFE, który wybrałeś przed laty? Pamiętaj, że wybór funduszu emerytalnego nie musi być ostateczny - w każdej chwili można zmienić OFE.

{module [90]}

W przypadku podjęcia decyzji o zmianie OFE, przede wszystkim należy wybrać nowy fundusz emerytalny i podpisać z nim nową umowę o wyborze funduszu emerytalnego. Kolejnym krokiem będzie poinformowanie swojego dotychczasowego funduszu OFE - do którego dotychczas były wpłacane składki z naszego wynagrodzenia - o dokonanej zmianie. Poinformowanie o zmianie OFE musi koniecznie mieć formę pisemną. Wzór oświadczenia otrzymasz u agenta, przedstawiciela OFE lub na stronie wybranego funduszu OFE. (wzór określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez Otwarty Fundusz Emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej).

Zmiana funduszu emerytalnego OFE możliwa jest w dowolnym momencie przez cały rok. Jednak faktyczne przeniesienia klientów OFE (tzw. transfery) dokonywane są przez ZUS tylko cztery razy w roku i zawsze na ostatni dzień roboczy miesiąca: lutego, maja, sierpnia lub listopada. Chodzi tutaj o tak zwane transfery dokonywane przez ZUS.

Należy wiedzieć, że datą zawarcia umowy z funduszem OFE jest dzień podpisania wypełnionego wniosku o zmianę OFE przez agenta OFE, a nie data podpisania formularza przez nas lub wysłania go droga elektroniczną do funduszu emerytalnego. Pamiętajmy, aby podpisywać umowę z nowym funduszem do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, zatem do 25 stycznia, 25 kwietnia, 25 lipca i 25 października. W przypadku podpisania umowy o członkostwo z nowym funduszem w terminie późniejszym niż 25 dzień miesiąca poprzedzający miesiąc dokonywania wypłaty transferowej, wypłata transferowa jest dokonywana w następnym ustawowym terminie

 

Terminy dotyczące transferów do nowego OFE

 

Termin transferu

Termin podpisania umowy z nowym funduszem OFE

Termin dostarczenia zawiadomienia o zmianie funduszu do dotychczasowego OFE

Termin wpływu opłaty do dotychczasowego OFE

Ostatni dzień roboczy lutego

do 25 stycznia

do 10* lutego

do 7* lutego

Ostatni dzień roboczy maja

do 25 kwietnia

do 10* maja

do 7* maja

Ostatni dzień roboczy sierpnia

do 25 lipca

do 10* sierpnia

do 7* sierpnia

Ostatni dzień roboczy listopada

do 25 października

do 10* listopada

do 7* listopada

* jeśli wskazane dni będą dniami wolnymi, zawiadomienie oraz opłatę transferową należy dostarczyć najpóźniej do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE OFE

{module [93]}

Aby doszło do transferu w danej sesji transferowej muszą być spełnione trzy warunki:

 

 • Umowę z nowym OFE należy podpisać najpóźniej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego transfer, czyli na przykład, aby doszło do transferu w sesji majowej, umowę z nowym OFE należy podpisać do 25 kwietnia.
 • Zawiadomienie o zawarciu umowy o członkostwo z innym Otwartym Funduszem Emerytalnym powinno być dostarczone do poprzedniego OFE tradycyjną pocztą, listem poleconym, w ciągu 14 dni roboczych od momentu podpisania umowy członkowskiej z nowym OFE.
 • Dane w obydwu funduszach powinny być jednakowe.

 

Na podstawie pisemnego oświadczenia od klienta, dotychczasowy fundusz emerytalny przesyła do ZUS informację o chęci zmiany OFE.

Zgłaszanie list transferowych, zawierających dane osób wyrażających wolę zmiany OFE, fundusz przesyła 12 dnia miesiąca, w którym odbywa się wypłata transferowa. W przypadku dokonywania wypłaty transferowej w związku z przystąpieniem do innego OFE od 1 kwietnia 2004 roku członek funduszu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty transferowej z własnych środków na rachunek Towarzystwa. Obowiązek ten powstaje tylko wówczas, gdy od ostatniego dnia miesiąca, w którym członek OFE uzyskał członkostwo w funduszu do dnia dokonania wypłaty transferowej z rachunku członka funduszu do innego funduszu upływa nie więcej niż 12 miesięcy. Wysokość opłaty wynosi wówczas 160 zł. Jeżeli od ostatniego dnia miesiąca, w którym członek OFE uzyskał członkostwo w funduszu do dnia dokonania wypłaty transferowej z rachunku członka w funduszu do innego funduszu upłynęło więcej niż 12 miesięcy, ale mniej niż 24 miesiące, wówczas wysokość opłaty wynosi 80 zł. Opłata ta nie jest potrącana ze środków zgromadzonych na rachunku, lecz wpłacana na konto PTE z środków własnych, a więc potocznie "z kieszeni" osoby zmieniającej fundusz. Po 2 latach możesz zmienić fundusz bezpłatnie.

Koszty zmiany OFE. Maksymalne stawki pobierane przez stare OFE to.:

 

 • 160 PLN jeśli jesteśmy członkiem danego OFE krócej niż 12 miesięcy
 • 80 PLN jeśli jesteśmy członkami OFE dłużej niż rok, ale krócej niż 24 miesiące.
 • 0 PLN jeśli jesteśmy członkami OFE dłużej niż 24 miesiące

 

Opłatę tą należy uiścić w terminie 7 dni na wskazany rachunek bankowy przez dotychczasowy fundusz OFE. Proszę pamiętać o poinformowaniu dotychczasowego OFE o numerze swojego rachunku bankowego. Czasami taki zabieg jest z korzyścią dla nas. Jeśli bowiem okaże się, że opłata jest za wysoka, lub w momencie jej zaksięgowania jesteśmy w OFE dłużej niż 12 lub 24 miesiące OFE zwróci nam część lub całość naszej wpłaty.

 

Warto także zauważyć, że zmiana funduszu wiąże się z utratą dotychczasowego stażu członkowskiego, od którego może zależeć wysokość prowizji pobieranej przez OFE od wpływających składek. W przypadku zmiany OFE, nowo wybrany fundusz, traktuje taką osobę jak nowego klienta.

Gdy ZUS potwierdzi zmianę funduszu, na fundusz OFE, który wybrałeś - to poprzedni fundusz OFE ma obowiązek przesłać Ci informację, która zwierać będzie:

 

 • Numer rachunku oraz dane członka wybranego funduszu OFE,
 • Wartość jednostki rozrachunkowej, liczbę i łączną wartość jednostek rozrachunkowych na rachunku członka OFE w piątym dniu roboczym poprzedzającym dokonanie wypłaty transferowej,
 • Daty i kwoty wpłat składek i wypłat transferowych do OFE, kwoty opłat potrącanych ze składek oraz liczbę jednostek rozrachunkowych zaliczonych na rachunek członka w okresie ostatnich 12 miesięcy,
 • Pouczenie o trybie postępowania w przypadku uznania przez członka OFE, że otrzymana informacja zawiera błędne dane.

 

W razie nie otrzymania takiej informacji, masz prawo się jej domagać.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE OFE

Obecnie na rynku polskim działa 14 OFE - Otwartych Funduszy Emerytalnych. Wybór OFE jest obowiązkowe dla wszystkich osób urodzonych po 31 grudnia 1968 r. Każdy zatrudniony, czyli osoba pracująca, ma obowiązek wybrać samodzielnie jeden fundusz emerytalny lub zostanie wylosowana do OFE, do którego trafiać będzie część obowiązkowej składki emerytalnej (7, 3%), czyli część naszego wynagrodzenia.

Co zrobić, gdy zostałeś wylosowany do OFE lub jeżeli nie jesteś zadowolony z wyników OFE, który wybrałeś przed laty? Pamiętaj, że wybór funduszu emerytalnego nie musi być ostateczny - w każdej chwili można zmienić OFE.


W przypadku podjęcia decyzji o zmianie OFE, przede wszystkim należy wybrać nowy fundusz emerytalny i podpisać z nim nową umowę o wyborze funduszu emerytalnego. Kolejnym krokiem będzie poinformowanie swojego dotychczasowego funduszu OFE - do którego dotychczas były wpłacane składki z naszego wynagrodzenia - o dokonanej zmianie. Poinformowanie o zmianie OFE musi koniecznie mieć formę pisemną. Wzór oświadczenia otrzymasz u agenta, przedstawiciela OFE lub na stronie wybranego funduszu OFE. (wzór określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez Otwarty Fundusz Emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej).

Zmiana funduszu emerytalnego OFE możliwa jest w dowolnym momencie przez cały rok. Jednak faktyczne przeniesienia klientów OFE (tzw. transfery) dokonywane są przez ZUS tylko cztery razy w roku i zawsze na ostatni dzień roboczy miesiąca: lutego, maja, sierpnia lub listopada. Chodzi tutaj o tak zwane transfery dokonywane przez ZUS.

Należy wiedzieć, że datą zawarcia umowy z funduszem OFE jest dzień podpisania wypełnionego wniosku o zmianę OFE przez agenta OFE, a nie data podpisania formularza przez nas lub wysłania go droga elektroniczną do funduszu emerytalnego. Pamiętajmy, aby podpisywać umowę z nowym funduszem do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, zatem do 25 stycznia, 25 kwietnia, 25 lipca i 25 października. W przypadku podpisania umowy o członkostwo z nowym funduszem w terminie późniejszym niż 25 dzień miesiąca poprzedzający miesiąc dokonywania wypłaty transferowej, wypłata transferowa jest dokonywana w następnym ustawowym terminie

 

Terminy dotyczące transferów do nowego OFE

 

Termin transferu

Termin podpisania umowy z nowym funduszem OFE

Termin dostarczenia zawiadomienia o zmianie funduszu do dotychczasowego OFE

Termin wpływu opłaty do dotychczasowego OFE

Ostatni dzień roboczy lutego

do 25 stycznia

do 10* lutego

do 7* lutego

Ostatni dzień roboczy maja

do 25 kwietnia

do 10* maja

do 7* maja

Ostatni dzień roboczy sierpnia

do 25 lipca

do 10* sierpnia

do 7* sierpnia

Ostatni dzień roboczy listopada

do 25 października

do 10* listopada

do 7* listopada

* jeśli wskazane dni będą dniami wolnymi, zawiadomienie oraz opłatę transferową należy dostarczyć najpóźniej do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE OFE

Aby doszło do transferu w danej sesji transferowej muszą być spełnione trzy warunki:

 

 • Umowę z nowym OFE należy podpisać najpóźniej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego transfer, czyli na przykład, aby doszło do transferu w sesji majowej, umowę z nowym OFE należy podpisać do 25 kwietnia.
 • Zawiadomienie o zawarciu umowy o członkostwo z innym Otwartym Funduszem Emerytalnym powinno być dostarczone do poprzedniego OFE tradycyjną pocztą, listem poleconym, w ciągu 14 dni roboczych od momentu podpisania umowy członkowskiej z nowym OFE.
 • Dane w obydwu funduszach powinny być jednakowe.

 

Na podstawie pisemnego oświadczenia od klienta, dotychczasowy fundusz emerytalny przesyła do ZUS informację o chęci zmiany OFE.

Zgłaszanie list transferowych, zawierających dane osób wyrażających wolę zmiany OFE, fundusz przesyła 12 dnia miesiąca, w którym odbywa się wypłata transferowa. W przypadku dokonywania wypłaty transferowej w związku z przystąpieniem do innego OFE od 1 kwietnia 2004 roku członek funduszu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty transferowej z własnych środków na rachunek Towarzystwa. Obowiązek ten powstaje tylko wówczas, gdy od ostatniego dnia miesiąca, w którym członek OFE uzyskał członkostwo w funduszu do dnia dokonania wypłaty transferowej z rachunku członka funduszu do innego funduszu upływa nie więcej niż 12 miesięcy. Wysokość opłaty wynosi wówczas 160 zł. Jeżeli od ostatniego dnia miesiąca, w którym członek OFE uzyskał członkostwo w funduszu do dnia dokonania wypłaty transferowej z rachunku członka w funduszu do innego funduszu upłynęło więcej niż 12 miesięcy, ale mniej niż 24 miesiące, wówczas wysokość opłaty wynosi 80 zł. Opłata ta nie jest potrącana ze środków zgromadzonych na rachunku, lecz wpłacana na konto PTE z środków własnych, a więc potocznie "z kieszeni" osoby zmieniającej fundusz. Po 2 latach możesz zmienić fundusz bezpłatnie.

Koszty zmiany OFE. Maksymalne stawki pobierane przez stare OFE to.:

 

 • 160 PLN jeśli jesteśmy członkiem danego OFE krócej niż 12 miesięcy
 • 80 PLN jeśli jesteśmy członkami OFE dłużej niż rok, ale krócej niż 24 miesiące.
 • 0 PLN jeśli jesteśmy członkami OFE dłużej niż 24 miesiące

 

Opłatę tą należy uiścić w terminie 7 dni na wskazany rachunek bankowy przez dotychczasowy fundusz OFE. Proszę pamiętać o poinformowaniu dotychczasowego OFE o numerze swojego rachunku bankowego. Czasami taki zabieg jest z korzyścią dla nas. Jeśli bowiem okaże się, że opłata jest za wysoka, lub w momencie jej zaksięgowania jesteśmy w OFE dłużej niż 12 lub 24 miesiące OFE zwróci nam część lub całość naszej wpłaty.

 

Warto także zauważyć, że zmiana funduszu wiąże się z utratą dotychczasowego stażu członkowskiego, od którego może zależeć wysokość prowizji pobieranej przez OFE od wpływających składek. W przypadku zmiany OFE, nowo wybrany fundusz, traktuje taką osobę jak nowego klienta.

Gdy ZUS potwierdzi zmianę funduszu, na fundusz OFE, który wybrałeś - to poprzedni fundusz OFE ma obowiązek przesłać Ci informację, która zwierać będzie:

 

 • Numer rachunku oraz dane członka wybranego funduszu OFE,
 • Wartość jednostki rozrachunkowej, liczbę i łączną wartość jednostek rozrachunkowych na rachunku członka OFE w piątym dniu roboczym poprzedzającym dokonanie wypłaty transferowej,
 • Daty i kwoty wpłat składek i wypłat transferowych do OFE, kwoty opłat potrącanych ze składek oraz liczbę jednostek rozrachunkowych zaliczonych na rachunek członka w okresie ostatnich 12 miesięcy,
 • Pouczenie o trybie postępowania w przypadku uznania przez członka OFE, że otrzymana informacja zawiera błędne dane.

 

W razie nie otrzymania takiej informacji, masz prawo się jej domagać.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE OFE